ภาพกิจกรรม
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธนโชติ ศรีธรราษฏร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอปร
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,11:43   อ่าน 303 ครั้ง